Vårdar och skyddar din rätt

Specialister på brottmål

Mer än 20 år juridisk erfarenhet

En advokatbyrå som garanterar kunskap, erfarenhet och bästa möjliga service.

I arbete med domstolsprocesser sedan 1998. Specialister på brottmål: försvarare och målsägandebiträde. 


Tar uppdrag över hela Sverige. 

 

Medarbetare

Byråns medarbetare har lång erfarenhet av advokatverksamhet. Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Andreas Simon

Advokat

Juristexamen, Uppsala universitet 1998
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 1998-2001
Jurist, processförare, tf enhetschef och tf chefsjurist hos bl.a. överförmyndaren, Migrationsverket och Länsstyrelsen – 2011
Advokat och delägare hos Advokatfirman Modern Juridik 2011-2019
Ägare av Simon Advokatbyrå 2019-

0701-731 750

andreas@advokatsimon.se

Patrik Karlkvist

Advokat

Juristexamen, Stockholms universitet 2014
Biträdande jurist Advokatfirman Per Svedlund 2014-2017
Biträdande jurist Modern Juridik 2018-2019
Advokat hos Simon Advokatbyrå 2019-

076-830 63 00

patrik@advokatsimon.se

Therese Alm

Kontors- och ekonomiansvarig

Sekreterare, kontors- och ekonomiansvarig hos Advokatfirman Modern Juridik 2010-2019
Advokatsekreterare hos Simon Advokatbyrå och Advokatfirman Hartwig 2019-

076-396 76 78

therese@advokatsimon.se

Verksamhet och rättsområden

Brottmål

För bästa möjliga försvar och hjälp, begär att få försvarsadvokater från Simon Advokatbyrå. Du har rätt att välja den försvarare eller det målsägandebiträde som du vill ha.

Migrationsrätt

Många års arbete innebär att vi är experter på asyl, förvar, arbetstillstånd och utlänningsrätt med EU-rättslig koppling.

i

Tvistemål

Byrån biträder små och medelstora företag och privatpersoner vid rådgivning och tvister i domstol eller hos myndigheter.

Socialrätt

Vi har särskild erfarenhet av överförmyndarjuridik (god man och förvaltare). Dessutom hanterar vi alla typer av tvångsvård; LPT, LVU och LVM. 

Arvode

Advokatkostnader kan många gånger betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Resultat

Rykte och respekt ger resultat. Vi sätter en ära i att du, i alla lägen, ska få bästa möjliga service och resultat.

"Vårt uppdrag är att vårda och skydda dina intressen i alla lägen"

Kontakt

Kontakta oss för fri rådgivning!

010-178 40 00

post@advokatsimon.se

Kungsgatan 5, 632 20 Eskilstuna

Skepparbacken 5, 722 11 Västerås

Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

Annelundsgatan 17 C, 749 40 Enköping

Fri rådgivning

9 + 6 =

Simon Advokatbyrå
vårdar och skyddar din rätt

Tel (växel): 010-178 40 00
E-post: post@advokatsimon.se
Fax: 010-178 00 60

Central postadress:
Simon Advokatbyrå AB
Kivra: 559181-2309
106 31 STOCKHOLM

 

Följ oss!

Företagsinformation
Org nr: 559181-2309
Bankgiro: 5317-0171
Bankgiro (klientmedel): 5317-0148
Swish: 123-674 1789

Ledamot av Sveriges advokatsamfund